Yaşam

Ekolojik Ayak İzi Nedir

Jeolojik ayak izi, insan tüketiminin doğada bulunan doğal kaynaklar üzerindeki etkisini ölçmeye izin veren ve bunun için gezegenin sahip olduğu rejeneratif kapasiteyi hesaba katmak için gerekli olan bir tür araç olarak tanımlanır. Kaynaklar, Sürdürülebilirlik alanında çok önemli bir göstergedir.

Ekolojik ayak izini hesaplamanın kolay bir iş olmadığına dikkat etmek önemlidir, çünkü tam tersine bu, çoğu durumda imkansız hale gelen zorlu bir iştir. Buna rağmen, bir bireyin tükettiği kaynak miktarını ve söz konusu tüketimden ortaya çıkan atığı ölçerek hesaplamalar yapmanın mümkün olduğu bir dizi model vardır . Bir sonuca ulaşmak için, aralarında iş üreten evlerin ve mekanların öne çıktığı farklı tipte yapıları yapabilmek için bir coğrafi bölgede gerekli olan sayaç sayısı gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir. Ekili gıda üretimi için gerekli hektar ve mera hektarı olarak, Hayvancılığın beslenmesine hizmet eden ve enerji ihtiyacını karşılamak için gereken orman miktarı.

İlgili Makaleler

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, ekolojik ayak izi, gezegenin kapasiteye sahip olmadığı daha rahat bir yaşam tarzı için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, kaynakların sömürülmesinin çevre üzerindeki etkisini karşılaştırmak için çok yardımcıdır. Sömürüldüğü hızda yenilenmek, böylece sürdürülebilir bir insan yaşam tarzı için planlar geliştirmenin temeli olarak hizmet eder .

Ekolojik ayak izinin bireysel olarak ölçülebilmesi, yani bir bireyin gerçekleştirdiği belirli bir eylemin çevre üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi mümkündür. Aynı şekilde, uzmanlaştıkları ekonomik faaliyete bağlı olarak dahil edilen farklı kişi veya toplulukların bıraktığı ekolojik ayak izlerini karşılaştırmak da mümkündür. Ek olarak, belirli bir nüfusun etkisi yalnızca bulunduğu alanı etkilemekle kalmaz, diğer bölgelere de yayılabilir.

Bu Harika Videoya Göz atın.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı