Tag - VERGİ TÜR KODLARI

sayfa abc

Vergi Tür Kodları

Vergi kodu toplanacak vergilerin oranlarını ve ödeme dönemlerini belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Buna göre sınıflandırılmış ve vergi tür kodu ile...

Ne Demek

UFRS Standartları

UFRS’nin Yararları:   Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS)...

Kategori