Tag - VERGİ TÜR KODLARI

Vergi Tür Kodları

Vergi kodu toplanacak vergilerin oranlarını ve ödeme dönemlerini belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Buna göre sınıflandırılmış ve vergi tür kodu ile...

Read More

UFRS Standartları

Hits: 100 UFRS’nin Yararları:   Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS)...

Read More