Tag - VERGİ ADI

Vergi Tür Kodları

Vergi kodu toplanacak vergilerin oranlarını ve ödeme dönemlerini belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Buna göre sınıflandırılmış ve vergi tür kodu ile...

Read More