Video

Zaman İçinde İnsan Nüfusu

#insanlar #population #insan evrimi

Zaman İçinde İnsan Nüfusu

Video Kaynağı: American Museum of Natural History

İnsan nüfusumuzun 1 milyara ulaşması 200.000 yıl, 7 milyara ulaşması ise sadece 200 yıl aldı. Ancak kadınların ortalama olarak daha az bebekleri olduğu için büyüme yavaşlamaya başladı. Küresel nüfusumuz ne zaman zirve yapacak? Ve 11 milyara yaklaşmış olsak bile, Dünya’nın kaynakları üzerindeki etkimizi nasıl en aza indirebiliriz?