Listeler

Yunan Savaş Tanrıları (Ruhları) Listesi

yunan savas tanrilari greek gods
Yunan tanrılarının en önemlilerinin yanı sıra, Yunan mitolojisinin muhteşem yaratıkları, kabileleri ve canavarlarını sitemizde bulabilirsiniz.

Hits: 15

Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’ın Tanrılar, Tanrıçalar, kahramanlar, yaratıklar ve ritüelleri, destansı hikayelerin çoğu Antik Yunanlılar tarafından ailelerine ve arkadaşlarına nesiller boyunca anlatılmıştır.

Yunan mitolojisi uzun zamandır bilim adamları için ilgi ve çalışma konusu olmuştur ve klasik tanrılar kitaplarda ve popüler kültürde tasvir edilmeye devam etmektedir. Zeus, Hera, Ares veya Dionysus isimleri birçokları için tanıdık olsa da, Yunan kültürünün zirvesinde Tanrıların neyi temsil ettiğini çok az kişi biliyor. Yolculuk Tanrısı’nın veya yeraltı dünyasının Tanrısının kim olduğunu biliyor musunuz.

Graeco-Roman

Greek / Hellenic

DAEMONES (RUHLAR)

 • Alala: Savaş çığlığının ruhu.
 • Alke: Cesaret ruhu ve savaş gücü.
 • Amphillogiai: Anlaşmazlıkların ve tartışmaların dişi ruhları.
 • Androktasiai: Savaş alanlarında toplu kıyımların kadın ruhları.
Ares_Canope_Villa_Adriana-greek-mythology
Ares greek mythology
 • Ares: ana Yunan savaş tanrısı, Sparta hariç tüm şehir devletleri tarafından hor görülmüştür.
Mattei_Athena-greek-mythology-tanrı
Athena greek mythology tanrı
 • Athena: Bilgelik, savaş, strateji, kahramanca çaba, el sanatları ve mantık tanrıçası, Sparta’nın rakibi.
 • Bia: Bedensel güç, kuvvet ve zorlamanın tanrıçası veya kişileştirilmiş ruhuydu.
 • Deimos: Terör ve dehşeti temsil eder.
 • Enyalius: Savaş tanrısı; erken dönem görünüşe göre Ares’in bir sıfatı, daha sonra farklılaştılar.
 • Enyo: Savaş tanrıçası, bazen Eris ile aynı görünüyor.
 • Eris: Anlaşmazlık ve çekişme tanrıçası.
Hera_greek-mythology-tanrı
Hera
greek mythology tanrı
 • Hera: İlyada’da bir dövüş karakterine sahiptir ve Artemis’e karşı savaşır (ve kazanır).
 • Homados: Savaşın ruhu.
 • Hysminai: Dövüş ve dövüşün kadın ruhları.
 • Ioke: Saldırı ruhu, savaş kargaşası ve takip.
 • Keres: Savaşta, kaza, cinayet veya tahrip edici hastalıklar dahil olmak üzere şiddetli veya zalimce ölümün kadın ruhları.
 • Kratos: Gücün kişileştirilmesi.
 • Kydoimos: Savaşın ruhu.
 • Makhai: Dövüş ve savaşan erkek ruhlar.
 • Nike: Zafer ruhu.
 • Palioxis: Savaştan çekilme ruhu.
 • Pallas: Titan savaş zanaatı tanrısı.
 • Perses: Yıkım titanı.
 • Phobos: Panik ruhu, korku, kaçış ve savaş alanı bozgunu.
 • Phonoi: Cinayet, öldürme ve katliam ruhları.
 • Polemos: Savaş ruhu.
 • Proioxis: Hücum ruhu ve savaş alanı takibi.

Mitolojik Tanrı Tanrıça isimleri Buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Wikipedia, Theoi Project, Wikia, Google