Kaynak

Yunan Mitolojisine Göre Tanrı ve Tanrıça İsimleri

yunan-mitolojisine-gore-tanri-ve-tanrica-isimleri-museum-zeus-erechtheion
Yunan Mitolojik Tanrılar

Yunan Mitolojisine Göre Tanrı ve Tanrıça İsimleri

ACHELOIS
ACHELOUS
AEOLUS
AETHER
ALASTOR
ALCYONE
ALECTRONA
AMPHITRITE
ANTHEIA
APATE
APHAEA
APHRODITE
APOLLO
ARES
ARISTAEUS
ARTEMIS
ASCLEPIUS
ASTRAEA
ATÉ
ATHENA
ATLAS
ATROPOS
ATTIS
BIA
BOREAS
BRIZO
CAERUS
CALLIOPE
CALYPSO
CASTOR
CELAENO
CERUS
CETO
CHAOS
CHARON
CIRCE
CLIO
CLOTHO
CRIOS
CRONOS
CRONUS
CYBELE
DEIMOS
DEMETER
DINLAS
DIONYSUS
DORIS
EILEITHYIA
ELECTRA
ELPIS
ENYO
EOS
ERATO
EREBUS
ERIS
EROS
EURUS
EUTERPE
GAIA
GLAUCUS
HADES
HARMONIA
HEBE
HECATE
HELIOS
HEMERA
HEPHAESTUS
HERA
HERACLES
HERMES
HESPERUS
HESTIA
HYGEA
HYMENAIOS
HYPNOS
IRIS
KERES
KOTYS
KRATOS
LACHESIS
MAIA
MANIA
MELPOMENE
MEROPE
METIS
MOMUS
MORPHEUS
NEMESIS
NEREUS
NIKE
NOTUS
NYX
OCEANUS
ONEIROI
PAEAN
PALLAS
PAN
PEITHO
PERSEPHONE
PHEME
PHOSPHORUS
PLUTUS
POLLUX
POLYHYMNIA
PONTUS
POSEIDON
PRIAPUS
PRICUS
PRIMORDIAL
PROMETHEUS
RHEA
SELENE
STEROPE
STYX
TARTARUS
TAYGETE
TERPSICHORE
THALIA
THANATOS
THE ERINNYES
THE GRACES
THE MUSES
THEMIS
THETIS
TRITON
TYCHE
TYPHON
URANIA
URANUS
ZELUS
ZEPHYRUS
ZEUS