Kişi Başı Milli Gelir GSYH

Milli gelirin yıllar içerisinde Dolar karşısında performasının görsel grafiği