Kişi Başına Düşen Doktor ve Hemşire Sayısı

Türkiye’de 1000 kişi başına düşen doktor sayısı ortalaması 1,9’dur.