Eğitim

İngilizce Eğitim Veren Üniversiteler

Türkiye de ingilizce Eğitim Veren Üniversiteler

İngilizce tüm Dünyada akademik eğitim dilidir ve lisans eğitimi sırasında İngilizcenin de öğrenilmesi gerekir. Mesleki kariyer ve yeterlilik için gerekli olan İngilizce eğitimi için YDS sınavında 80 puan alma şartı ve iyi bir İngilizce bilgisi istemektedir. %100 İngilizce eğitim veren üniversitelerin yanında belli oranlarda İngilizce eğitimi veren üniversiteler ve bazı bölümler de İngilizce eğitimi vermektedir. Türkiye’de birçok devlet ve vakıf üniversitesinde kaliteli eğitim imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’de İngilizce eğitim veren üniversiteler şunlardır;

Adana Çukurova Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Antalya Akdeniz Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Konya Selçuk Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

İlgili Makaleler

İngilizce Hazırlık isteyen Üniversiteler

Abant izzet Baysal Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul teknik Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlgili Makaleler