Hakkında

Güvenli Şehirlerin Teknolojik Çözümlerle Sağlanması

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşadığından, kentsel güvenlik çok önemli bir kamu politikası sorunu haline geldi. Probim tarafından sağlanan çözümler, PROSENS ağlarının, verilerin ve müdahalelerin optimize edilmiş yönetimi için mevcut cihazlardan en iyi şekilde yararlanmaktadır.

Küresel kentleşme eğilimi, şehirlerin hayatımızda her zamankinden daha önemli bir rol oynamasına yol açtı. Bununla birlikte, modern şehirler, şehir gelişimini baltalayabilecek çok çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarından, daha fazla sorumluluk artan zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Büyük şehirler, trafik ve veri yönetimi alanlarında giderek daha karmaşık sorunlar yaratmaktadır. Aynı zamanda bu veriler, sürdürülebilirliği iyileştirmek ve şehri daha akıllı hale getirmek için benzersiz fırsatlar sunar. Akıllı ve Güvenli Şehir çözümleriyle Probim, kentsel otoritelere teknolojik araçları bu amaçlara ulaştırmayı amaçlıyor.

Güvenli Şehirlerin Teknolojik Çözümlerle Sağlanması 1

Teknolojik Güvenlik Nedir?

Probim Kamusal ve özel alanlarda şiddet ve vandalizm önlemek için, polise ve şehir yönetimine güç veren bir hizmet ürünü sunmaktadır. Teknoloji kaynaklarımız kitle kaynaklı, anonim şiddet ve suç raporlarını toplar ve analiz eder, kalıpları ve temel içgörüleri tanımlar. Bu veriler vatandaşların, araştırmacıların ve politika yapıcıların aşağıdakileri yaparak daha güvenli kamu alanları yaratmasını sağlar:

Farkındalığı, şeffaflığı ve kamu hesap verebilirliğini artırmak.

Veriye dayalı içgörülerle politika ve taktiksel düzeni iyileştirme.

Kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmek için bütçeleri optimize etme.

Şehrinizi nasıl daha güvenli hale getirebilirsiniz?

Deneyimlerinizi paylaşmak, kalıpları belirlememize ve daha güvenli alanlar oluşturmamıza yardımcı olur.

Göz Atın
Kapalı