sayfa

Tilavet Secdesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kurani Kerimde Namazda tilavet secdesi nasil yapilir

Tilâvet secdesi, Kur’ân-ı Kerîm’de on dört yerde geçen secde âyetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Kur’an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur’ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!” (İnşikâk 84 / 21) Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur:

Petrol, dünyanın en değerli enerji kaynaklarından biridir. Dünyada, 2016 yılından beri, artan petrol talebinin yanı sıra, petrol fiyatlarında bir artış yaşamıştır. Petrol üretimi, kullanılacak başka enerji kaynağı yoksa gereken bir işlemdir. Son yıllarda petrol e olan talep artışı, petrol üretimini tüm zamanların en yüksek seviyelerine getirdi. Petrol üretimini artırmak yapılabilecek en iyi eylem değil, çünkü petrol çevre kirliliğine ve atmosfere zarar veriyor. Karbon emisyonları, son yıllarda en yüksek oran olan % 2,0 çıktı. 2018 yılı enerji talebindeki artış bunu doğrudan etkilemiştir. Son yıllarda, petrol üreten ülkeler arasında petrol üretiminin azaltılması konusunda bir tartışma var. Günlük Petrol üretim hacmi, günlük varil veya BPD cinsinden ölçülür. Buda günlük olarak çıkardığı petrol ile doldurduğu varil miktarının bir göstergesidir.

“Peygamber (s.a.v) Kur’ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: “Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur’ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254). Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, s. 183).

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi şöyle yapılır:Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahü ekber diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa (Sübhane Rabbiyel a’lâ) dedikten sonra Allahü ekber diyerek kalkılır. Secdeden sonra selam verilmez. Namaz kılmakta olan bir kimsenin bu secdeyi rüku ederek ve namazın asli secdesine vararak yerine getirmesi, hastanın veya binek üzerindeki yolcunun da ima ederek ifa etmeleri mümkündür. Oturmaktayken secde ayetini okuyan kimsenin, ayağa kalkıp ondan sonra eğilip secdeye varması müstehap olur.
Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Kur’ân-ı Kerimde Geçen Secde Ayetleri

 • A’râf suresinin 206;
 • Ra’d suresinin 15,
 • Nahl suresinin 49,
 • İsra suresinin 107,
 • Meryem suresinin 58,
 • Hac suresinin 18,
 • Sâd suresinin 24,
 • Furkan suresinin 60
 • Neml suresinin 25,
 • Secde suresinin 15,
 • Fussılet suresinin 37,
 • Necm suresinin 62,
 • İnşikâk suresinin 21,
 • Alak suresinin 19’uncu .ayetidir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı