Sayfa

Pi Sayısı Nedir?

Pi Sayısının Önemi

En iyi bilinen matematiksel sabitlerden biri olan Pi (Yunan harfi π ile temsil edilir), bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Başka bir deyişle, pi, çevrenin çapa bölünmesine eşittir (π = c / d). Bir daire ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, pi her zaman aynı sayı olacak şekilde hesaplanır. Herhangi bir daire için, kenar çevresindeki mesafe, uzaklığın üç katından biraz daha fazladır.

Bir hesap makinesine π yazıp ENTER tuşuna basarsanız, sonuç 3.1415926’ü verir, ancak bir hesap makinesinin ekranı genellikle 8 basamak ile sınırlı olduğu için. Pi aslında irrasyonel (sonu olmayan ve yinelenen örüntüsü olmayan bir ondalık) yani basit bir kesirle ifade edilemeyen gerçek bir sayıdır. Çünkü pi, matematikçilerin “sonsuz ondalık” dedikleri şeydir – ondalık noktadan sonra, rakamlar sonsuza kadar devam eder.

Pi’nin Tarihi

Pi yaklaşık 4000 yaşında. Pi ilk kullananlar Babil li büyük matematikçiler ve mimarlardı. 3.125 olarak hesapladılar. Sonra Mısırlılar kullandı. On yedinci yüzyıl da yazılmış Mısırlı bir papirüsünde. pi 3.1605 değerini veren bir formülle hesapladılar. Eski Yunan matematikçi Arşimet, değerin 223/71 ile 22/7 arasında olduğunu buldu. İkisi arasındaki ara değeri ondalık sayı ile temsil etmek henüz Yunanlıların ulaşabileceği bir veri değildi, ancak sonuç 3.1419 olacaktı. Yine de Ondalık noktadan sonra doğru üç basamak rakam vardır ve bugünün değerinden sadece % 1 daha düşüktür.

1767’de İsviçre’li matematikçi Johann Heinrich Lambert pi’nin irrasyonel olduğu kanıtladı ve 1882’de Ferdinand von Lindemann pi’nin transandantal (Deneyüstü) olduğunu kanıtladı,

Pi Kullanım Şekli.

Pi bir dairenin çapı cinsinden tanımlanmasına rağmen, matematiksel formüllerde, normalde kullanılan “r” ile temsil edilen yarıçaptır, böylece bir dairenin çevresi için formül 2πr veya yarıçap ile çarpılır. π çarpı iki. Π kullanan diğer yaygın matematiksel formüller aşağıdakileri içerir:

  • bir dairenin alanı – πr 2
  • bir kürenin yüzey alanı – 4πr 2
  • bir kürenin hacmi – 4 / 3πr 3

“Muhtemelen matematikteki hiçbir sembol, pi sayısı kadar gizem, romantizm, yanlış anlama ve insan ilgisini uyandırmadı”

~ William L. Schaaf, Nature and History of Pi

Modern teknolojik gelişmeler ile birlikte pi, 31 trilyon basamak olarak hesaplanmıştır. 

Pi sayısı ondalık basamaklarından bir kısmı.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739414333454776241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980919065925093722169646151570985838741059788595977297549893016175392846813826868386894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805124388439045124413654976278079771569143599770012961608944169486855584840635342207222582848864815845602850601684273945226746767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649803559363456817432411251507606947945109659609402522887971089314566913686722874894056010150330861792868092087476091782493858900971490967598526136554978189312978482168299894872265880485756401427047755513237964145152374623436454285844479526586782105114135473573952311342716610213596953623144295248493718711014576540359027993440374200731057853906219838744780847848968332144571386875194350643021845319104848100537061468067491927819119793995206141966342875444064374512371819217999839101591956181467514269123974894090718649423196156794520809514655022523160388193014209376213785595663893778708303906979207734672218256259966150142150306803844773454920260541466592520149744285073251866600213243408819071048633173464965145390579626856100550810665879699

Kaynak: Piday, Live Science

İlgili Makaleler