Sayfa

Gusül Nedir? Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Nasıl Alınır?

Gusul abdesti nasil alinir diyanet

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetinde de ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Nasıl Alınır?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül yapılışı:

Gusül abdesti almak isteyen kimse besmele çeker ve sol ayağı ile gusül alacağı yerine girer. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya diye niyet eder. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler. Oruçlu ise boğazına ve genzine su kaçmamasına dikkat eder. Namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunda iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusül abdesti alırken göbek deliği, küpe deliği, saç, bıyık ve sakal diplerine suyun işlemesi için özen gösterilir. Gusül abdesti alınan yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Gusül Abdesti Almadan Yapılması Yasak Olan Şeyler

  • Namaz kılmak
  • Tilavet secdesi yapmak
  • Camiye girmek Kur’an okumak
  • Kur’an’a dokunmak
  • İtikâf yapmak
  • Kâbe’yi tavaf etmek

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı