Sayfa

Entübe nedir? Entübe hasta ne demek?

Koronavirüs salgını tüm Dünya’da ve Türkiye’de etkisini göstermeye devam ediyor.

Endotrakeal entübasyon

Yapay mekanik ventilasyon sağlamak için hastanın ağızdan veya burundan plastik bir tüp (polivinil) nefes borusuna yerleştirildiği tıbbi bir işlemdir. Çoğu acil durumda ağız yoluyla yerleştirilir.

İlgili Makaleler

Entübe nedir?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, gerektiğinde ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Entübasyon yapmanın ana nedeni hastanın hava yolunu açık tutmaktır.

Kimler Entübe Edilmeli?

Bazı hastalar kendi kendine yeterli solunumlarını devam ettiremediğinde, ventilatör yardımı ile solunum oluşturmak için uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı verilir. Kendi başına yeterli nefesi alır hale geldiğinde entübasyon işlemi sonlandırılır. Bu işlemede tıpta “ekstübasyon” adı verilir. Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek hastanın solunum cihazına bağlanması ve entübe edilmesi gerekir. Suni solunum cihazına 2-3 haftadan fazla bağlı kalan veya kalacağı öngörülen hastalar için ise, trakeostomi boğazdan açılan delik yardımıyla solunum desteği verilen uzun süreli entübasyon yöntemi uygulanabilmektedir.

Endotrakeal entübasyonu kim gerçekleştirir?

Anestezistler hava yolu yönetiminde en fazla deneyime sahip hekimler olsa da, bu tekniği uygulamak için temel bilgi ve becerilere sahip, yoğun bakım hekimleri, acil servis doktorları, ambulans doktorları vb. entübasyon işlemini gerçekleştirebilir.

Hasta entübe işlemini görüyor mu? Tüp takılmasını hissedecek mi?

Kesinlikle hayır. Entübasyon, laringoskopi ve entübasyon manevraları sırasında hasta bilincini kaybettiğinde ve herhangi bir zararlı uyarana neden olmayacak kadar derin anestezik uykuya ulaştığında gerçekleştirilir. Entübasyon işlemi uyku derinliğe ulaşılmadan yapılırsa hasta tarafından ağrılı ve travmatik olarak hatırlanabilir.

Hastanın hava yolu refleksleri düzelttiğinde ve kendiliğinden nefes alabildiğinde, endotrakeal tüp sorunsuz bir şekilde çıkartılacaktır.

Kişi Başına Düşen Doktor ve Hemşire Sayısı

Kaynak: yeditepehastanesi, el comercio,

İlgili Makaleler