sayfa

Entübe nedir? Entübe hasta ne demek?

hava yolu açılması

Hits: 353

Corono virüs salgını Dünyada ve Türkiye’de etkisini göstermeye devam ediyor.

Entübe nedir?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, gerektiğinde ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Entübasyon yapmanın ana nedeni hastanın hava yolunu açmaktır.

Bazı hastalar kendi kendine yeterli solunumlarını devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak için uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılır. Bu işlemede tıpta “ekstübasyon” adı verilir. Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek hastanın solunum cihazına bağlanması ve entübe edilmesi gerekir. Suni solunum cihazına 2-3 haftadan fazla bağlı kalan veya kalacağı öngörülen hastalar için ise, trakeostomi boğazdan açılan delik yardımıyla solunum desteği verilen uzun süreli entübasyon yöntemi uygulanabilmektedir.

Kişi Başına Düşen Doktor ve Hemşire Sayısı