Rule

ORMAN KANUNU 2020

ORMAN KANUNU (1)

Kanun Numarası                : 6831

Kabul Tarihi                         : 31/8/1956

Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 8/9/1956   Sayı : 9402

                                                                 BİRİNCİ FASIL

                                       Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi

             Madde 1 – Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

             Ancak :

             A) Sazlıklar;

             B) Step nebatlariyle örtülü yerler;

             C) Her çeşit dikenlikler;

             Ç) Parklar;

             D) (Değişik: 23/9/1983 – 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,

————————————————————

(1) a – Bu Kanunda geçen “Ziraat Vekaleti” deyimi 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesiyle Orman Bakanlığı olarak;Orman Bakanlığı adı da 6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunla “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

      b – Bu Kanun ile orman hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bunların ek ve değişikliklerinde Tarım Bakanı’na veya Bakanlığına verilen, görev ve yetkilerin Orman Bakanı’na veya Bakanlığına intikal etmiş olduğu 26/6/1972 tarih ve 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesinde hükme bağlanmıştır.

      c – Bu Kanun uyarınca yapılan tahsisler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı KHK’nin geçici 1 inci maddesine bakınız.

1 2Sonraki sayfa
Göz Atın
Kapalı