Ne Demek

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) nedir?

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon değişkeni birçok hesaplamada kullanılan önemli ve çok yönlü bir makroekonomik değişkendir. Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır. 

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) NEDİR

Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE’de esas alınan perakende fiyatlarıdır.

İlgili Makaleler

Şehirlerde yaşayan tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun (sabit bir mal ve hizmet sepetinin) fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Bu nedenle tipik bir hane halkının yaşam maliyetinin göstergesi olarak kullanılır.

İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel (baz) yıl kabul edilir. Endeks (baz yıl) değeri 100’dür. Cari (ölçülen) yıldaki sepet maliyeti endeks (baz) yılındaki sepet maliyeti ile karşılaştırılır.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı