Ne Demek

İhbar Tazminatı ve Bildirim Süresi

Çalışanların ihbar tazminatına hak kazanma esasları nelerdir?

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca İşverenin ve Çalışanın iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirim yapılmaması durumunda ihbar ve bildirim süresi tazminatı karşı tarafa ödenir.

İlgili Makaleler
Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için2 Hafta2 Haftalık İhbar Ücreti
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 Hafta4 Haftalık İhbar Ücreti
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 Hafta6 Haftalık İhbar Ücreti
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 Hafta8 haftalık İhbar Ücreti

4857 SAYILI İŞ KANUNU MD.17

4857 SAYILI İŞ KANUNU MD.17 Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.

Bildirim süreleri asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih nedenleri dışında bir sebep ile feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

Kaynak: 4857 SAYILI İŞ KANUNU MD.17

İlgili Makaleler