Meaning

İngilizce Türkçe Finansal Terimler

en çok kullanılan ingilizce türkçe finansal muhasebe terimleri

Uluslararası muhasebe departmanlarında en çok kullanılan ingilizce Finansal terimler

Acceptable Under IFRSs Ne DemekUluslararası Finansal Raporlama Standartları Altında Kabul Edilebilir
Account Ne DemekHesap
Accountability Of Management  Ne DemekYönetimin Sorumluluğu
Accounting Ne DemekMuhasebe
Accounting Cost Ne DemekMuhasebe Maliyeti
Accounting Costs Ne DemekMuhasebe Giderleri
Accounting Estimate Ne DemekMuhasebe Tahmini
Accounting For İnventories Ne DemekStokların Muhasebeleştirilmesi
Accounting Income Ne DemekMuhasebe Geliri (Karı)
Accounting Loss Ne DemekMuhasebe Kaybı
Accounting Model Ne DemekMuhasebe Modeli
Accounting Officer Ne DemekSayman
Accounting Period Ne DemekMuhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
Accounting Plan Ne DemekMuhasebe Planı
Accounting Policy Ne DemekMuhasebe Politikası
Accounting Price Ne DemekMuhasebe Fiyatı
Accounting Principle Ne DemekMuhasebe İlkesi
Accounting Profit Ne DemekMuhasebe Karı / Ticari Kar
Accounting Record Ne DemekMuhasebe Kaydı
Accounting Risk Ne DemekMuhasebe Riski
Accounting Treatment Ne DemekMuhasebeleştirme Yöntemi
Accounting Unit Ne DemekMuhasebe Birimi
Accounts Receivable Ne DemekAlıcılar
Accrual Basis Ne DemekTahakkuk Esası
Accrual Basis Of Accounting Ne DemekTahakkuk Esasına Göre Muhasebe
Accrual Date Ne DemekTahakkuk Tarihi
Accrual İncome Ne DemekTahakkuk Etmiş
Accrual Tax Ne DemekTahakkuk Etmiş Vergi Borcu
Accrued Liabilities Ne DemekBorç Tahakkukları
Accumulated (Amortisation, Int) Ne DemekBirikmiş (İtfa Payları, Faiz,)
Accumulated Amount Ne DemekBirikmiş Meblağ
Accumulated Arrears Ne DemekÖdenmemiş Borçlar
Accumulated Charges Ne DemekBirikmiş Masraflar
Accumulated Compensated Ne DemekAbsences Birikmiş Ücretli İzin
Accumulated Compensated Absen Ne DemekBirikmiş Ücretli İzinler
Accumulated Dividend Ne DemekBirikmiş Kar,Temettü
Accumulated Earnings Ne DemekDağıtılmamış Karlar
Accumulated İncome Ne DemekBirikmiş Gelir
Accumulated Pimms Ne DemekBirikmiş Karlar
Accumulated Profit or Loss Ne DemekGeçmiş Yıllar Karları Veya Zar
Achieve Comparabilitiy Ne DemekKarşılaştırılabilirliğin Sağl
Acquiree Ne DemekEdindiren
Acquirer Ne DemekEdinen
Acquisition Ne DemekEdinme, (Elde Etme, İktisap Et)
Active Market Ne DemekAktif Piyasa
Active Market Ne DemekAktif Piyasa
Actuarial Assumptions Ne DemekAktuaryal Varsayımlar
Actuarial Expectation Ne DemekAktüeryal İhmal
Actuarial Gains And Losses Ne DemekAktuaryal Karlar Ve Zararlar
Actuarial Method Ne DemekAktüeryal Metod
Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Ne DemekTaahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
Actuarial Valuation Ne DemekAktuaryal Değerleme
Actuarial Valuation Method Ne DemekAktuaryal Değerleme Yöntemi
Additional Comparative Info Ne DemekKarşılaştırmalı Ek Bilgi
Additional Consideration Ne DemekEk Teminat ( Tazminat)
Adjust For Consolidation Procedures Ne DemekKonsolidasyon Düzeltmesi
Adjusted Weighted- Average Shares Ne DemekAğırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Ne DemekBilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
Administrative Expenses Ne DemekGenel Yönetim Giderleri
Admission Fees Ne DemekGiriş Aidatları
Advance Ne DemekAvans
Adverse Event Ne DemekOlumsuz Gelişme
After- Tax Amount Ne DemekVergi Sonrası Tutar
Agency Ne DemekAcente
Aggregate Ne DemekToplam
Aggregation Ne DemekToplama
Agricultural Activitiy Ne DemekTarımsal Faaliyet
Agricultural Produce Ne DemekTarımsal Ürün
Allocation Ne DemekDağıtım ( Tahsis)
Allowance Ne DemekTahsisat, Ödenek, Karşılık
Allowed Alternative Treatment Ne DemekKabul Alternatif Yöntem
Amortisation Ne DemekAmortisman ( İtfa)
Amortisation Method Ne DemekAmortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
Amortisation Period Ne DemekAmortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
Amortised Cost Ne Demekİtfa Edilmiş Maliyet
Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Ne DemekFinansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
Amount Of Inventories Ne DemekStokların Tutarı
Amount Per Share Ne DemekHisse Başına Tutar
Amount Recoverable Ne DemekGeri Kazanılabilir Tutar
Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Ne DemekKayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
Analysis Ne DemekAnaliz Etme
Annual Leave Ne DemekYıllık İzin
Annual Periods Ne DemekYıllık Dönemler
Annuitant Ne DemekYıllık Sigortalı
Annuitisation Ne DemekSigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
Annuity Ne DemekYıllık Düzenli Gelir
Antidilution Ne DemekHisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
Antidilutive Ne DemekHisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
Appendix Ne DemekEk
Application Of Requirements Ne DemekKoşulların Uygulanması
Arm’s Length Transaction Ne DemekPiyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
Asking Price Ne DemekTeklif Fiyatı
Assess Ne DemekDeğer Biçmek
Asset Ne DemekVarlık ( Aktif)
Asset Exchange Transactions Ne DemekVarlık Takas İşlemleri
Assets Acquired Ne DemekEdinilen Varlıklar
Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Ne DemekUzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
Associate Ne Demekİştirak
Auction Ne Demekİhale
Audit Ne DemekDenetim
Audit Report Ne DemekDenetim Raporu
Authorise Ne DemekOnaylama
Available-For-Sale Ne DemekSatılmaya Hazır

Finansal terimler ingilizce türkçe tam listesi A-Z

ulkelerin-uluslararasi-para-birimi-kodlari-iso-4217

ülkelerin uluslararası para birimi iban kodları